Viden og hjælp til spil

Age Of Rifles

Snydekoder:Kommando linie Parametre:Start spillet med en af følgende koder som parameter:DEBUG — Debug Mode.QUICK — Ingen tidsforsinkelser.REACTIONS- — Langsommere Reaktion på ordrer.REACTIONS+ — Hurtigere Reaktion på Ordrer.REPORTS- — Unambiguous Status Rapporter.QUIET — Ingen lyd.Eks. AGEOFRIFLES.EXE -DEBUG

Leave a Reply

*