Viden og hjælp til spil

Alien Breed – Tower Assault

Indtast en af følgende koder under spillet:alien1c39o704 — Usårlighed.alien1c360804 — Nøgler.alien1c370e2f — Ammunition.alien1c360a40 — Energi.alien1c390d99 — Penge.Level Koder:Level 02 — AAJIGDDCLevel 03 — GGHDGGDGLevel 04 — HDICICCIIILevel 05 — IDHEHDGCCLevel 06 — IJIIDIHECLevel 07 — CFDFEFEFJLevel 08 — JIIJIIIICLevel 09 — AAAABAAAALevel 10 — CCGDGBBBBLevel 11 — HHIAAJJIGLevel 12 — GGDDJJHFDLevel 13 — JIECBFGFFLevel 14 — HGGEDDCCBLevel 15 — HHHGFGDCCLevel 16 — IHDCHGHFF

Leave a Reply

*